Til hovedinnhold
Søk

Råd til deg med egen drikkevannskilde

Ved et radioaktivt nedfall vil vann fra offentlig vannverk være trygt. Dersom du har egen drikkevannskilde bør du følge disse rådene. 

Publisert

Råd til deg med cisternevann

Cisternevann blir lett forurenset av radioaktivt nedfall fra luften. Det er ikke anbefalt å drikke vann fra tanker med vann oppsamlet under et radioaktivt nedfall. 

Bruker du cisternevann må du koble fra tilførselen til cisternetanken før nedfallet kommer, for å hindre forurensning av allerede oppsamlet vann. Radioaktive partikler vil kunne komme ned fra taket og det kan bli veldig høye nivåer av radioaktive stoffer som gjør at vannet ikke kan drikkes. 

Du må være sikker på at taket er rent før du kobler på rørene igjen. 

Råd til deg med egen brønn

Grunnvann er i utgangspunktet godt beskyttet mot forurensing fra nedfall. Har du en brønn som ikke er tildekket, bør du dekke denne til med en presenning før nedfallet kommer. Slik kan du unngå at forurenset nedbør kommer ned i brønnen.

Vann i naturen

Vann i naturen bør ikke drikkes i store mengder i tiden etter et nedfall. Bekker og lignende kan inneholde mye radioaktiv forurensning. Følg myndighetenes råd knyttet til vann i naturen. Rådene gjelder også for personer som har bekker eller andre små, grunne overflatevann som sin drikkevannskilde for boligen eller hytta. Her vil det være aktuelt å ta med og bruke vann levert fra et større vannverk. 

Begrunnelse

Rapport fra Mattilsynet og DSA: Tiltak for næringsmidler ved en atomhendelse (PDF). Kapittel 4.2: "Råd og tiltak for utsatte grupper".