Viltkjøtt

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Eigne reglar for jegerar i område med skrantesjuke
  2. Råd om hygiene 
  3. Feltkontrollørordninga
  4. Krav når viltkjøtt skal seljast eller givast bort