Advarsel

Begrens inntaket av viltkjøtt med blyrester

Publisert

Vilt skutt med blyholdig ammunisjon kan inneholde rester av bly. Mattilsynet advarer mot å spise kjøttet rundt skuddkanalen eller kjøtt som er synlig skadet av blyholdig prosjektil eller hagl. 

Foto av hagle og  døde ryper
Vilt skutt med blyholdig ammunisjon kan inneholde rester av bly. Foto: Colourbox.com

Småvilt skutt med blyhagl bør ikke spises oftere enn en gang i måneden. Kvinner som planlegger å bli gravide, gravide, ammende og små barn bør unngå viltkjøtt hvor det er risiko for blyrester.

Bly er et giftig tungmetall som kan hopes opp i kroppen og gi helseskader som læringsvansker, nyresykdom og økt blodtrykk. Det finnes ingen nedre grense for hvor mye bly som er trygt, og EUs mattrygghetsorgan EFSA sier at selv små mengder bly kan være helseskadelig. Det er derfor ønskelig å redusere inntaket av bly i befolkningen.

Mattilsynets råd om viltkjøtt skutt med blyammunisjon

  • Ikke spis kjøttet rundt skuddkanalen fra storvilt som er felt med blyholdige prosjektil. Alt synlig skadet vev og minimum ti centimeter ekstra i radius rundt skuddkanalen bør skjæres bort og kasseres. Kjøtt som ligger langt unna skuddkanalen (eksempelvis stek, filet, hals, lår og legg) inneholder ikke helseskadelige mengder bly og kan trygt spises.
  • Ikke spis småvilt skutt med blyhagl oftere enn en gang i måneden. Hagl og synlig skadet vev bør uansett fjernes.
  • Kvinner som planlegger å bli gravide, gravide, ammende og barn under sju år bør ikke spise viltkjøtt som kan inneholde bly fordi foster og barn er mer følsomme for bly enn voksne.

Dersom du har viltkjøtt i fryseren som du mistenker kan inneholde blyrester, trenger du ikke å kaste dette. Følg rådene over. Om man en sjelden gang spiser mat med høyt blyinnhold så har det liten betydning i et langtidsperspektiv.

Slik skal hjorteviltkjøtt renskjæres for bly

Når elg, hjort, villrein, rådyr eller dåhjort felles med blyammunisjon, må alt skadet vev og 10 ekstra centimeter i radius rundt skuddkanalen fjernes for at kjøttet skal kunne betraktes som trygt.

Rådene baseres på vurderinger fra VKM og Livsmedelsverket i Sverige

En rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM 2013) (vkm.no) viser at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Rapporten påpeker at renskjæring av skuddkanalen kan minske mengden bly i viltkjøttet. 

En nyere rapport fra Livsmedelsverket (Sverige) (livsmedelsverket.se) støtter opp om dette. Deres studie viser at vilt som er felt med blyholdig prosjektil (storvilt) kan inneholde svært høye nivåer av bly i kjøttet rundt skuddkanalen og at renskjæring av skuddkanalen kan gi 1000 ganger reduksjon av blynivået i viltkjøttet. Tilsvarende har kjøtt fra vilt som er skutt med blyhagl (småvilt) også høye nivåer av bly i området hvor blyhagl trenger inn i kjøttet. Den svenske studien viser at fjerning av blyhagl og renskjæring av skadet vev kan gi 100 ganger reduksjon av blynivået i småvilt.

Bruk av blyholdig ammunisjon til jakt

Til jakt på storvilt skal det brukes ekspanderende kuler. Ekspanderende blyholdige kuler avgir en sky av blypartikler i kjøttet rundt skuddkanalen i viltet. Bruk av blyhagl til jakt er regulert i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (lovdata.no). Det er tillatt å bruke blyhagl til jakt på arter som er angitt i forskriften.

Ikke gi sårkjøttet til hunden

Jakthunder bør heller ikke fôres med sårkjøtt etter felling med blyholdig prosjektil eller hagl.

Spørsmål og svar

Hvorfor er bly helseskadelig?

Hva er grunnen til at de som planlegger å bli gravide, gravide, ammende og barn bør være ekstra forsiktige?

Hva er skuddkanalen og hvorfor skal jeg ikke spise kjøtt fra skuddkanalen?

Hva med de som har spist mye viltkjøtt skutt med blyammunisjon frem til nå?

Hvordan vet man om viltet er skutt med bly?

Hvorfor brukes bly i jaktammunisjon?

I hvilke andre matvarer finner vi bly?