Servise og bestikk av melamin-bambus er forbudt å selge

I flere år har det vært populært å selge kopper, tallerkener og lignende laget av bambusplast. Det er imidlertid ikke lovlig å tilsette bambus til plast. Har du slike produkter, anbefaler vi at du kaster dem eller bruker dem til noe annet enn mat.

Publisert

Årsaken til at det ikke er lovlig å tilsette bambus eller lignende bestanddeler (f.eks. mais, hvetestrå) til plastkopper og -tallerkener, er at bambus ikke er godkjent som fyllstoff i plast.

Derfor er det heller ikke tillatt å selge servise og bestikk av bambusplast.

Produktene kan utgjøre en risiko for helseskade

En rekke tyske undersøkelser har vist at det kan være en risiko for at bambusmelamin avgir de helseskadelige stoffene melamin og formaldehyd til eksempelvis kaffe og suppe. Formaldehyd kan være kreftfremkallende, og melamin kan skade blære og nyrer.

Det har også vært tilfeller der produkter av bambusmelamin har avgitt for høye nivåer av de helseskadelige stoffene melamin og formaldehyd til maten.

I 2019 analyserte Mattilsynet 30 produkter av melaminplast, hvor 19 av produktene også inneholdt bambus. To av produktene avga for mye melamin og/eller formaldehyd. Disse produktene skal ikke være på markedet lenger. I rapporten finner du oversikt over hvilke produkter vi analyserte.

Analyser av melaminprodukter 2019

Det er virksomhetens ansvar at produktene deres følger regelverket og er trygge i bruk.

Hvilke produkter er forbudt?

Det er bruken av plast og bambus i kombinasjon som ikke er tillatt. Det betyr at servise og bestikk av plast, for eksempel melamin, som er tilsatt plantebasert fyllstoff som bambus, mais og hvete, er forbudt å importere, produsere og selge.

Servise og bestikk av kun melamin er bare tillatt så lenge de ikke avgir melamin eller formaldehyd til maten i mengder over grenseverdiene.

Servise og bestikk som kun består av bambus er tillatt.

Har du slike produkter hjemme?

Er du i tvil om produktet ditt er trygt kan du ta kontakt med utsalgsstedet hvor du kjøpte produktene for å få informasjon om produktene inneholder bambusmelamin. 

Sjekk om emballasjen er egnet

Hvis du ønsker å være helt sikker, anbefaler vi at du kaster produktene eller bruker dem til annet enn kontakt med mat.

Produktene er ikke biologisk nedbrytbare

Mange "bambusmelamin-produkter" har blitt merket og markedsført som "biologisk nedbrytbart", "miljøvennlig" eller "naturlig".

Det er ikke korrekt siden produktene inneholder melamin eller annen plast. Slik markedsføring er derfor villedende.

EU-aksjon avdekket mange ulovlige produkter

I 2021-2022 var det en koordinert aksjon mot disse produktene der myndigheter i flere EU-land og Norge deltok. Til sammen ble det oppdaget 748 tilfeller av ulovlige produkter.

Folkehelseinstituttet: Bisfenol A og helserisiko (fhi.no)

Spørsmål og svar om bambus-melamin servise

Hvorfor er ikke bambus tillatt i plastmaterialer?

Hvorfor er bambus brukt?

Hva er helsefaren ved disse produktene?

Hva med bambus-melamin produkter som overholder grenseverdiene for melamin og formaldehyd?

Er alle bambus-melamin-produkter helsefarlige?

Mitt barn har spist mat og drukket fra slike tallerkener og kopper. Bør jeg være bekymret?

Hva med «rene» bambusprodukter?

Er tradisjonelle melaminprodukter trygge?