Sjekk om emballasjen er egnet

Mange er usikre på hva som er riktig bruk av emballasje, særlig plastmaterialer, til næringsmidler. Det er sjelden at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer.

Publisert

Det er derfor svært viktig at forbrukerne sjekker merkingen og følger eventuelle bruksbegrensninger.

Merking

Merkingen skal opplyse brukeren om hvorvidt emballasjen er ment for kontakt med næringsmidler. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer. Symbolet illustrerer at varen er egnet til kontakt med mat og drikke.

Varen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel "brødpose" eller "matboks". Det kan også stå "for næringsmidler" eller "for mat".

Folier

Aluminiumsfolier og plastfolier er mye brukt. Vær nøye med å lese bruksanvisningen for disse produktene fordi de kan inneholde viktige bruksbegrensninger. Aluminiumsfolie er oftest ikke egnet til kontakt med sure og salte næringsmidler. Sure matvarer som syltede rødbeter og agurker kan oppløse aluminium. Noen plastfolier kan ha begrensninger for kontakt med fete næringsmidler eller være uegnet til oppvarming i mikrobølgeovn.

Glass

Glassbeholdere kan i utgangspunktet brukes til alt, men pass på varme. Ved høy varme kan glass sprekke.

Krystall inneholder opp til 24 prosent bly. Hvis du oppbevarer sure næringsmidler eller drikkevarer med lavt pH i krystall, som for eksempel portvin i en krystallkaraffel, vil det vandre bly fra glasset ut i drikkevaren. Jo surere drikkevaren er, jo mer bly kan avgis.

Bokser og esker

Tomme isbokser, yoghurtbegere eller bærkurver brukes av mange til oppbevaring av matrester. Emballasjen er i mange tilfeller kun vurdert ut ifra tiltenkt bruk. Det kan for eksempel være at emballasjen ikke er vurdert for bruk ved høye temperaturer.

Informasjon om bruksbegrensninger følger som regel ikke med emballasjen som er rundt ferdigpakket mat. Slik emballasje bør derfor gjenbrukes til mat som ikke skiller seg fra det opprinnelige innholdet med tanke på surhet, fettinnhold eller temperatur. Det er ingen garanti for at det ikke vil migrere eller avgis kjemiske stoffer fra emballasjen under andre forhold, som for eksempel ved oppvarming av mat .

Tørkeruller

Ikke alle tørkeruller er egnet til mat. Tørkeruller som er produsert av resirkulert papir, bør ikke brukes i kontakt med mat eller som "reservefilter" til kaffetrakteren. Resirkulert papir kan inneholde helseskadelige stoffer som for eksempel tungmetaller og trykkfargerester, og er derfor kun egnet til å tørke hender og kjøkkenbenker.

Tørkeruller som benyttes til å tørke av maten bør være produsert for den aktuelle bruken. Det vil si at papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet eller med en tekst som sier at det er egnet for direkte kontakt med kjøtt, fisk eller andre næringsmidler.

Oppvarming i mikrobølgeovn

Bruk av plastmaterialer i mikrobølgeovn krever at plasten tåler varme. Det kan være lurt å se om bruk i mikrobølgeovn står omtalt i bruksanvisningen. Næringsmidler må ikke varmes i originalemballasjen dersom det ikke er spesifikt angitt på pakken.