Mattilsynets hovedprioriteringer relatert til akvatiske dyr / akvakulturdyr

Innholdet på denne siden viser hovedmålene for det risikobaserte tilsynet relatert til akvatiske dyr/akvakulturdyr. I tillegg vil Mattilsynet ivareta løpende oppgaver med hendelser, overvåkingsprogrammer, søknadsbehandling m.m.

Publisert