Regulatorisk sandkasse på fiskehelse og fiskevelferd

Regulatorisk sandkasse er en prøveordning som foreløpig er begrenset til prosjekter i Mattilsynets region Sør og Vest. Det er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester innen akvakulturnæringen under oppfølging fra Mattilsynet. Regulatorisk sandkasse er forankret i Meld.St.30

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hensikten med regulatorisk sandkasse
  2. Dette skjer i et sandkasseprosjekt
  3. Slik søker du om å delta i sandkassen
  4. Pågående sandkasse-prosjekter
  5. Information in english