Til hovudinnhald

Fiskevelferd

Både profesjonelle oppdrettere og fritidsfiskere har et ansvar for at fisk og andre akvatiske dyr ikke lider unødvendig