Mattilsynets hovedprioriteringer på området fiskeri i 2024 

Mattilsynet skal til enhver tid prioritere ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst. Med dette som utgangspunkt velger Mattilsynet hvert år ut noen områder som blir prioritert både i veiledningsarbeid og utøvende tilsyn.

Publisert

Dette er hovedmålene for det risikobaserte tilsynet for området fiskeri i 2024. I tillegg til disse, vil Mattilsynet, som vanlig, ivareta løpende oppgaver, blant annet hendelser, prøvetaking, søknadsbehandlinger og oppfølging av bekymringsmelding.