Til hovedinnhold

Veileder for søknader om nye metoder for telling og rapportering av lakselus

For å gjøre det enklere å søke dispensasjon og behandle dispensasjonssøknader, har Mattilsynet laget en veileder som beskriver søknadsprosessen og hvilke dokumentasjon som er nødvendig ved slike søknader.

Publisert

Det er stor interesse i næringen for utvikling av nye metoder å telle og rapportere lus på oppdrettslaks. Mattilsynet stiller seg positive til dette arbeidet.

Veileder for søknader om nye metoder for telling og rapportering av lakselus

Gjøre det enklere å prøve ut nye metoder

I dag må man søke dispensasjon fra lakselusforskriften for å ta i bruk nye tellemetoder for lakselus.

Det er ingen godkjenningsordning eller standardisering for bruk av nye metoder for å telle lakselus. Veilederen må derfor oppdateres ved behov etter hvert som man høster erfaring.

Hvor sitter lakselusen?

Forskere ved Havforskningsinstituttet har skrevet en artikkel om hvor lakselusen sitter på laksen som kan være nyttig spesielt opp mot automatisk lusetelling:

Where art thou louse? A snapshot of attachment location preferences in salmon lice on Atlantic salmon hosts in sea cages

Ny lakselusforskrift som har vært på høring åpner for nye metoder

Mattilsynet har hatt på høring forslag til ny lakselusforskrift.

Dersom forslaget blir vedtatt vil det i framtiden åpnes for nye metoder til å telle lus uten at det må søkes om dispensasjon. Mattilsynet vil da stille samme krav til dokumentasjon etter ny forskrift som det som er beskrevet i denne veilederen.