Lakselus

Finn informasjon om førebygging, overvaking og kamp mot lakselus, og om regelverket som gjeld.

Lakselusnivå i oppdrettsanlegg

Oppdrettere rapporterer vekevis lakselustal til Mattilsynet. Du finn oversikt over lakselusnivåa i alle oppdrettsanlegga på karttenesta BarentsWatch

Klagesaker, regelverk, med meir

Klagesaker om lakselus

Nyheiter

Rapportar

Rettleiarar

Regelverk