Eksport av levende fisk med mer

Ved eksport av levende fisk og avlsprodukter til land utenfor EU/EØS, må du ta kontakt med myndighetene i det landet du skal eksportere til for å finne ut hvilke fiskehelsemessige bestemmelser som gjelder.

Publisert

Dersom transporten går gjennom flere land, må regelverket for hvert av disse landene også undersøkes nærmere.

Det finnes et generell helsesertifikat som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem eget sertifikat. Vi anbefaler at du undersøker med myndighetene i importlandet om de vil godta sertifikatet før partiet eksporteres.