Ikke tillatt å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr

Legemidler med virkestoffet kloramfenikol er ikke tillatt å bruke til matproduserende dyr. Dette gjelder også for hester som ikke er tatt ut av matkjeden.

Publisert

Kloramfenikol er et stoff som ofte finnes i legemidler som brukes til lokalbehandling av øyebetennelser. 

Kan ikke levere melk eller dyr til slakt

Dyr som brukes til å produsere mat, kan ikke behandles med legemidler som inneholder kloramfenikol. Dette gjelder selv om du ikke har planer om å slakte dyrene dine.

Hvis du har gitt øyesalve med kloramfenikol, må du være klar over følgende:

  • Dyr som er behandlet med legemidler med virkestoffet kloramfenikol, kan ikke slaktes eller selges/gis til andre.
  • Det kan ikke leveres melk fra disse dyrene.
  • Melka kan heller ikke brukes til dyrefôr.
  • Dette gjelder også hester som ikke er tatt ut av matkjeden ved å bekrefte dette i hestepasset.
  • Slakt og melk fra dyr som har fått legemidler med kloramfenikol, må derfor kasseres.

Det er viktig at forskrevne legemidler til dyr kun benyttes for den aktuelle sykdommen og til det dyret det er forskrevet til.

Tap for dyreeier i forbindelse med kassering av dyr og melk blir en sak mellom dyreeier og veterinæren som har forskrevet legemiddelet.

Dyrene kan ikke selges eller gis bort til andre

Dersom du har dyr, som vanligvis anses å være produksjonsdyr (f.eks sau og geit), som har blitt behandlet med legemidler som inneholder kloramfenikol, vil du få et vedtak fra Mattilsynet. I vedtaket vil du bli informert om at du ikke kan levere dyrene eller eventuell melk fra dyrene til matproduksjon. Du vil også få et vedtak om båndlegging. I praksis betyr dette at du ikke kan gi bort eller selge dyrene dine til andre. Dette gjør vi for å hindre at dyr (og eventuelle produkter av disse) som har fått dette legemiddelet ikke havner i matkjeden.

Se også krav til journalføring av helseopplysninger

Slik kan veterinæren behandle øyebetennelse hos matproduserende dyr uten å bruke kloramfenikol