Valpesyke

Valpesyke er en sykdom som rammer hunder. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status

Vaksine mot valpesyke er en av de anbefalte kjernevaksinene til hund. De fleste hunder i Norge vaksineres mot valpesyke, og sykdommen forekommer derfor sjelden her i landet. Sykdommen ble sist påvist i 2014.

Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot valpesyke. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Valpesyke

Valpesyke hos hund, også kalt Canine distemper, er en svært smittsom virussykdom som finnes over hele verden. Viruset er et morbillivirus som hører til familien paramyxovirus.

Hunder som blir smittet, kan bli alvorlig syke. Dødeligheten er høy hvis sykdommen ikke behandles. Hvis hunden din blir syk med hoste eller brekninger og nedsatt allmenntilstand, bør du alltid kontakte veterinær. 

Valpesyke hos hund er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen, skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?