Spørsmål og svar om storfetuberkulose

Få svar på spørsmål som hvordan sykdommen smitter, om det er trygt å drikke melk eller hvilke symptomer som er vanlig ved sykdommen.

Publisert

Spørsmål om smitte

Hva er storfetuberkulose?

Storfetuberkulose er en infeksjon med bakterien Mycobacterium bovis. Storfetuberkulose utvikler seg vanligvis snikende, men sykdomsutviklingen kan variere fra dyr til dyr. Fra dyret er smittet kan det gå fra noen uker og opptil flere år før dyret viser symptomer på sykdom. Symptomene henger sammen med hvilket organ som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. Spesielt immunsvekkede dyr kan ha et raskt forløp.

Tuberkulose er lite smittsomt sammenlignet med mange andre sykdommer, og smitte fra levende dyr til mennesker krever som regel nær kontakt over tid. Mennesker som blir smittet av dyr, blir primært smittet ved inntak av upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter.

Kan storfetuberkulose smitte til mennesker?

Ja, storfetuberkulose kan smitte til mennesker, men storfetuberkulose er lite smittsomt sammenlignet med mange andre sykdommer. Smitte fra levende dyr til mennesker krever som regel nær kontakt over tid. Mennesker som blir smittet av dyr, blir primært smittet ved inntak av upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter.

All melk fra gårdene med dyr som har fått påvist smitte har blitt pasteurisert (varmebehandling som dreper bakteriene), og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen/mennesker generelt i dette tilfellet.

Hvordan smitter storfetuberkulose?  

Storfetuberkulose er lite smittsomt sammenlignet med mange andre sykdommer. Den største risikoen for smitte fra dyr til mennesker er gjennom inntak av upasteurisert melk og melkeprodukter.  

All melk fra gårdene med dyr som har fått påvist smitte har blitt pasteurisert (varmebehandling som dreper bakteriene) og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken.

Smitte kan også skje ved inhalasjon av dråpekjerner som pustes ut eller hostes opp av dyr med pågående lungeinfeksjon (tilsvarende som ved smitte mellom mennesker). Mest utsatt er personer som har oppholdt seg over tid (flere timer) i nærkontakt med et sykt dyr.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen/mennesker generelt i dette tilfellet.

Kan tuberkulose smitte fra mennesker til dyr?

Ja, sykdommen kan smitte fra mennesker til dyr. Tuberkulose smitter ikke veldig lett. Dyr kan bli smittet ved for eksempel nær kontakt over tid med et menneske som har symptomer på tuberkulose.

Hva er symptomene for dyr som er smittet?

Storfetuberkulose utvikler seg vanligvis snikende, men sykdomsutviklingen kan variere fra dyr til dyr. Fra dyret er smittet kan det gå fra noen uker og opptil flere år før dyret viser symptomer på sykdom. Symptomene henger sammen med hvilket organ som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. Spesielt immunsvekkede dyr kan ha et raskt forløp.

Symptomer hos dyr kan være hoste, pustevansker, sikling, forstoppelse, gradvis avmagring, feber og diaré.

Les mer om tuberkulose

Hva er symptomene for mennesker som er smittet?

Symptomer hos mennesker kan være dårlig allmenntilstand, feber, tungpusthet, hoste (noen ganger blodtilblandet), nattesvette og avmagring.

Fakta om tuberkulose (fhi.no)

Hvor kommer smitten fra?

Vi vet foreløpig ikke hvor smitten kommer fra. Mattilsynet følger opp gården, tar prøver og driver sporingsarbeid for å forsøke å finne smittekilden. Aktuelle kontaktbesetninger blir også fulgt opp.

Kan sykdommen smitte til andre dyr?

Ja, sykdommen kan smitte til andre dyr. Andre varmblodige dyrearter, som søramerikanske kameldyr (alpakka og lama), geit, sau, hest, gris, rein, hund og katt kan bli smittet. Storfe, bøffel, bison, geit og gris er regnet for å være mest mottakelige for sykdommen, mens sau og hest er mer motstandsdyktige mot smitte.

Dersom det er mistanke om eller påvist storfetuberkulose i et dyrehold, blir dyreholdet båndlagt av Mattilsynet. Det betyr at ingen dyr kan flyttes ut av dyreholdet uten Mattilsynets tillatelse. Slik hindrer vi at syke dyr smitter andre dyr.

Hvordan jobber Mattilsynet med å bekjempe smitten?

Alle storfe på gården der smitten først ble påvist, har vært båndlagt siden november. Det betyr at ingen storfe kan flyttes ut av dyreholdet uten Mattilsynets tillatelse. Dyr som får påvist storfetuberkulose blir avlivet.

All melk fra gårdene har blitt pasteurisert og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken.

Mattilsynet følger opp gården, tar prøver og driver sporingsarbeid for å forsøke å finne smittekilden. Aktuelle kontaktbesetninger (dyr på gårder som har vært i kontakt med dyreholdet hvor smitten først ble påvist) blir også fulgt opp.

Hvordan vil Mattilsynet bestemme hvilke dyr som skal testes?

Mattilsynet jobber med smittesporing, og vil nå teste dyr på gårder som har vært i kontakt med dyreholdet som først fikk påvist smitten. Det er flere faktorer som må vurderes før det blir bestemt hvordan dyr på anleggene skal testes og hvilke dyr som skal testes. I noen anlegg må det gjennomføres to prøverunder av alle dyr over en viss alder. I andre anlegg er det for eksempel innkjøpte dyr som testes og at videre testing vurderes når resultatene fra disse foreligger.

Hvordan kan jeg beskytte dyrene mine mot smitte?

Storfetuberkulose smitter blant annet ved tett kontakt med smittede dyr over tid. Mye kjøp, salg og flytting av dyr (også andre arter enn storfe) til og fra dyreholdet ditt vil øke sannsynligheten for smitte. Vær nøye med hvilke dyr du tar inn i anlegget ditt og følg reglene for flytting av dyr.  

Storfetuberkulose kan også smitte gjennom drikkevann, fôr og utstyr. Mykobakterier kan overleve relativt lenge i jord og avføring, på beite kan smitten trolig overleve i flere uker. Rengjøring er et viktig tiltak mot smitte. Alt brukt utstyr som har vært i direkte eller indirekte kontakt med dyr, må vaskes grundig og gjerne desinfiseres. Eksempler på indirekte kontakt; plog som har vært i kontakt med gjødsel, melkerobot som har blitt brukt til å melke dyr på andre anlegg. Dersom du importerer utstyr fra utlandet, er det spesifikke krav for vask og desinfeksjon av utstyret.

Hvordan kan jeg selv beskytte meg og andre besøkende på gården mot smitte?

Det er alltid viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et dyrehold. Dersom du er i et dyrehold som er båndlagt på grunn av mistanke om storfetuberkulose (for eksempel en kontaktbesetning), trenger du ikke ta spesielle forholdsregler, dersom dyra ikke viser synlig tegn til sykdom.  Det er bare dyr som har utviklet symptomer på tuberkulose som kan smitte videre.

Dersom du skal ha nærkontakt med dyr som har mistanke om, eller fått påvist storfetuberkulose bør det brukes åndedrettsvern/P3- maske (maske som filtrerer bort minimum 99% av luftbårne partikler) og hansker. 

Mattilsynet har laget smittevernråd til alle som er i kontakt med dyr. 

Vil jeg få erstatning hvis det blir påvist smitte på min gård?

Dyreeiere kan søke erstatning for tap ved utbrudd av liste 1- og liste 2 - sykdommer. Tuberkulose er en liste 2 -sykdom. Den offentlige erstatningsordningen administreres av Statens landbruksforvaltning (SLF). Søknadsskjema for erstatning og mer info om ordningen finner du på SLF sine hjemmesider (slf.no).

Spørsmål om mattrygghet

Er det trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken?

Ja, det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken, fordi den er pasteurisert. Under pasteurisering blir melken varmebehandlet, og alle bakterier blir drept. Rå melk bør varmebehandles.

EUs zoonose-rapport sier også at det ikke er rapportert næringsmiddelbåren tuberkulose i tidsperioden de har samlet denne informasjonen (siden 2004): The European Union One Health 2021 Zoonoses Report (europa.eu)

Er det trygt å spise storfekjøtt som er kjøpt i butikken?

Ja, det er trygt å spise storfekjøtt som er kjøpt i butikken. I Norge blir hvert eneste dyr som sendes til slakt kontrollert for eventuelle sykdommer. Dersom vi finner tegn til sykdom, vil dyret blir kassert, slik at det ikke blir til menneskemat.

EUs zoonose-rapport sier også at det ikke er rapportert næringsmiddelbåren tuberkulose i tidsperioden de har samlet denne informasjonen (siden 2004): The European Union One Health 2021 Zoonoses Report (europa.eu)

I hvilke land er storfetuberkulosesmitte mer vanlig?

Smitte med storfetuberkulose påvises innimellom også i andre land i Europa. Storbritannia er det landet i Europa hvor storfetuberkulosesmitte påvises oftest.

Vil du vite med om forekomst av storfetuberkulose hos dyr i andre land, kan du finne informasjon her: The European Union One Health 2021 Zoonoses Report (europa.eu)