Risikovurdering

Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vi har oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Publisert

Bestillingen kommer som en oppfølger til den forrige rapporten etter funnet på Hardangervidda, og hvor folkehelseaspektet ikke ble omtalt.

Les den forrige rapporten Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Hva ble undersøkt?

Det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Hva er vurderingen?

Rapporten konkluderer blant annet med at det zoonotiske potensialet til de norske skrantesjuke-variantene er svært lavt, både ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt. Dette er i overenstemmelse med VKMs tidligere konklusjoner. De poengterer at føre-var-betraktninger tilsier at human eksponering for skrantesjuke-smitte må begrenses i størst mulig grad.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er spesielt viktig når det gjelder vurdering av føre-var-tiltak for å minske human eksponering av skrantesjuke-smittestoffet.

Offentliggjort