Rapportserie

Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Publisert

Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella

Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av skrantesjuke

Nye vurderinger av smitterisiko fra skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av skrantesjuke

Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til skrantesjuke

Risikovurdering av dyresykdommen skrantesjuke