Revens dvergbendelorm

Revens dvergbendelorm rammer hovedsakelig rev, men kan også ramme mennesker. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen er ikke påvist på det norske fastlandet, men den er påvist på Svalbard.

Dvergbendelorm ble påvist på rev i Sverige i 2011. Sykdommen er vanlig i en rekke land, også i Europa. Forekomsten øker, og bendelormen sprer seg også til nye områder.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Revens dvergbendelorm

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) er en parasitt som hovedsakelig finnes hos rev. Parasitten kalles også revens dvergbendelmark.

Hunder og katter kan også være bærere av parasitten. Parasitten er ufarlig for dyr, men kan i verste fall være dødelig for mennesker. Parasitten kan ikke smitte mellom mennesker.

Revens dvergbendelorm er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. 

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon

Rapporter

Hos andre