Til hovudinnhald

Parvovirus-infeksjon (kattepest)

Kattepest er en sykdom som rammer katter. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status

Sykdommen påvises sjeldent hos katter i Norge, og da først og fremst hos uvaksinerte dyr.

Mattilsynet anbefaler at katter vaksineres mot sykdommen. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Parvovirus-infeksjon (kattepest)

Parvovirus-infeksjon hos katt er en svært smittsom sykdom. Sykdommen kalles også kattepest. Sykdommen forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus, FPV).

Hvis katten din blir syk med symptomer som kan tyde på parvovirus-infeksjon, bør du kontakte veterinær. 

Parvovirus-infeksjon hos katt er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen, skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Vanlige symptomer på parvovirus-infeksjon hos katt er feber, slapphet, manglende matlyst, oppkast og diaré. Hos drektige katter kan sykdommen føre til abort.

Infeksjonen kan være dødelig, spesielt for unge og uvaksinerte katter.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset kan smitte ved direkte kontakt mellom smittede katter. Det kan også smitte indirekte via klær, sko, hender, matskåler og andre gjenstander som har hatt kontakt med en smittet katt, dens avføring eller oppkast. Viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve lenge i miljøet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.