Parvovirus-infeksjon (kattepest)

Kattepest er en sykdom som rammer katter. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status

Sykdommen påvises sjeldent hos katter i Norge, og da først og fremst hos uvaksinerte dyr.

Mattilsynet anbefaler at katter vaksineres mot sykdommen. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Parvovirus-infeksjon (kattepest)

Parvovirus-infeksjon hos katt er en svært smittsom sykdom. Sykdommen kalles også kattepest. Sykdommen forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus, FPV).

Hvis katten din blir syk med symptomer som kan tyde på parvovirus-infeksjon, bør du kontakte veterinær. 

Parvovirus-infeksjon hos katt er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen, skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?