Lukket yngelråte

Lukket yngelråte er en sykdom som rammer biers yngel. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Lukket yngelråte forekommer på alle kontinenter hvor det drives birøkt, inkludert i våre naboland.

I Norge er sykdommen påvist i Kviteseid i juli 2023, samt i Haldensområdet i 2022.

Sykdommen overvåkes passivt ved at mistanke om sykdommen er meldepliktig, og mistanken vil utredes for å bekrefte/avkrefte sykdomsutbrudd. Dersom sykdommen påvises, har Norge som mål at den skal bekjempes.

Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Lukket yngeråte er listeført (meldepliktig) sykdom på nasjonal liste 2. EU har også listeført denne sykdommen som kategori E-sykdom. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. Norge har som mål å bekjempe denne sykdommen.

Lukket yngelråte er en svært smittsom og dødelig tarmsykdom hos bienes yngel. Sykdommen skyldes infeksjon med den sporedannende bakterien Paenibacillus larva ss larvae. 

Mennesker eller andre dyr kan ikke smittes.

Sporene er svært motstandsdyktige og kan overleve i mange år i kubemateriale og annet forurenset materiale, og honningsprodukter.

Sykdommen bekjempes i Norge ved å gi påbud om avlivning og destruksjon av biesamfunnene, samt sanering av bigårdsplassen, materiell og utstyr.
 

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Forebygge, overvåke og bekjempe sykdommen

Forebygge sykdommen

Én teskje feil honning er nok (nmbu.no) Tiltak mot lukket yngelråte

Slik overvåkes sykdommen

Bienes helter (nmbu.no)

Bekjempe sykdommen ved påvisning

Hva skjer hvis åpen yngelråte påvises?

Veiledere, informasjonsmateriell og skjemaer

Laboratoriediagnostikk biesykdommer ved NMBU, rekvisisisjoner og forsendelse (nmbu.no)

Regelverk og mer informasjon

Regelverk

Lenker til andre