Varsle om mishandling eller alvorlig vanstell av dyr

Du skal varsle Mattilsynet hvis noen

 • utsetter dyr for vold eller annen brutal behandling
 • ikke gir dyr nok fôr eller vann
 • ikke gir syke eller skadde dyr forsvarlig behandling
 • har forlatt dyr i hjelpeløs tilstand
 • har svært skitne eller ustelte dyr
 • holder dyr på steder som er farlige, svært skitne eller av andre grunner er helt uegnet for dyrene
 • har dyr utendørs uten å gi dem tilgang til oppholdsrom. Dette gjelder ikke
  • storfe, sau, geit, hest, lama og alpakka i beitesesongen
  • oppdrettshjort og tamrein

Ring om det er akutt

Er det akutt fare for at dyr dør eller har store lidelser, ring Mattilsynet på 22 40 00 00.

Ring også hvis et stort antall ville eller forvillede dyr er utsatt for store eller uvanlige lidelser.

Send bekymringsmelding hvis det ikke er akutt

Send oss en skriftlig bekymringsmelding med så konkret informasjon du kan. Da vil vi vurdere situasjonen og hva som må gjøres.