Melde fra om import av dyr, avlsprodukter og akvatiske dyr

Publisert

Du melder importen i Mattilsynets skjematjeneste. Bruk skjemaet "Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr". For å få tilgang til skjemaet, må du være registrert som importør av levende dyr. Skjemaet vil da ligge under "Aktuelt" når du logger inn i skjematjenesten.

Kvitteringen du får når du har sendt inn skjemaet, er ditt bevis på at du har meldt fra til Mattilsynet. Kvitteringen kan skrives ut, og du finner den også igjen under "Mine avsluttede saker". Du vil ikke få annen tilbakemelding fra Mattilsynet, med mindre vi ønsker å gjennomføre en inspeksjon i forbindelse med importen.

Mattilsynets skjematjeneste