Innsynsbegjæring om personopplysninger

Alle har rett til å få innsyn i og kontrollere sine personopplysninger hos Mattilsynet, inkludert muligheten til å rette, slette eller begrense behandlingen av disse opplysningene.

Publisert

Innsyn: Alle har rett til generell informasjon om Mattilsynets behandling av personopplysninger. I tillegg har alle personer som vi har registrert personopplysninger om rett på å få vite hvilke personopplysninger som er registrert om seg og hvordan disse opplysningene blir behandlet.

Retting og sletting: Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir endret, rettet eller slettet i henhold til personopplysningsloven.

I tillegg kan alle personer som Mattilsynet har registrert personopplysninger om, be om begrensning i behandlingen og/eller komme med innsigelser mot behandlingen.

Krav skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvis du vil sende oss et innsynsbegjæring, så fyll ut søknadsskjemaet under og send det til oss på en sikker måte via eDialog.

Last ned skjema

NB: Søknadsskjemaer som blir sendt på e-post vil ikke bli behandlet, på grunn av usikkerhet rundt identiteten.