Endre informasjon om dyrehold

Publisert

Du rapporterer endringer i dyreholdet ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste