Regler for bruk av offentlig KD 56°/30 min.-merke på trelast

Virksomheter opptatt i Mattilsynets frivillige godkjenningsordning for trelasttørker kan merke trelast med et eget godkjenningsmerke.

Publisert

Merket skal sikre entydig bruk av offentlig merke på trelast fra virksomheter opptatt i ordningen.

Offentlig KD 56°-30 min.-merke på trelast.org.chromium.not-a-real-type.9BA6A9C8-6BAE-4F9D-8C80-D1E0EE9A468A.jpg

Mattilsynets godkjenningsmerke for trelast kan bare brukes på trelast som er varmebehandlet ved tørking slik at en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 minutter er oppnådd. I tillegg skal trefuktigheten etter nedtørking være under 20%.

KD 56°C/30 min.-merket er Norges offisielle merking av trelast. KD står for «kiln drying» som er den engelske benevningen for ovnstørking i en trelasttørke gjennomført etter et spesielt temperatur- og tidsskjema. Virksomhetens registreringsnummer hos Mattilsynet er påført merket. Merket skal plasseres på trelasten emballasje (omslag) eller pakkelapp.

Merkingen skal være ensfarget, tydelig og holdbar mot vind og vær, herunder tåle sollys. Merkestørrelsen kan varieres så lenge proposjonene opprettholdes. Virksomhetens navn eller logo tillates benyttet i overkant av godkjenningsmerket.