Import og eksport av trelast

Virksomheter som importerer eller eksporterer sertifikatpliktig tømmer og trevirke skal være meldt til Mattilsynet.

Publisert

Sertifikatpliktige importsendinger skal meldes til Mattilsynet via Mattilsynets skjematjeneste.

Den internasjonale handelen med tømmer og trevirke kan raskt spre skogskadegjørere over naturlige barriærer, og bidra til spredning til nye områder.  For å redusere denne risikoen er det etablert mange fytosanitære reguleringer ved handel med disse produktene. Innen Europa er det liten forskjell i skadedyrfaunaen knyttet til bartreskog, og det er dermed få restriksjoner på handelen.

I Norge finnes det imidlertid noen skadegjørere, bla. barkbiller, som er uønsket i andre europeiske land, og det kan da være krav til avbarking og nedtørking av trevirket før eksport til bla. England. Fra Norge eksporteres det også  tømmer, trelast og annet trevirke  til en rekke andre land over hele verden. Det kan da være krav om at trevirket er varmebehandlet. Krav til avbarking og trefuktighet kan kontrolleres på den enkelte eksportsending, men denne partikontrollen er arbeidskrevende, og det lar seg ikke gjøre å kontrollere om trevirket er varmebehandlet.

Sertifikatpliktige eksportpartier fra virksomheter som ikke er med i den frivillige godkjenningsordningen må framstilles for partikontroll. Avbarking og trefuktighet kan da kontrolleres, men det kan ikke utstedes sertifikat som dokumenterer varmebehandling dersom det er krav om det.