Produksjon og omsetning av settepoteter

Du som produserer og omsetter settepoteter har selv ansvar for å følge regelverket.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Sertifisert produksjon av settepoteter
  2. Omsetning av settepoteter
  3. Melding om virksomhet

Mattilsynet sertifiserer partier av settepoteter, og fører tilsyn med at settepoteter produseres og omsettes i samsvar med regelverket.

Dette arbeidet bidrar til at norske settepoteter er sortsekte, og med best mulig helse og kvalitet. Arbeidet skal sikre at omsetning av settepoteter ikke sprer farlige planteskadegjørere, som ringråte og potetcystenematode osv. 

Bare registrerte settepotetforretninger kan omsette eller drive kontraktproduksjon av settepoteter. Enhver virksomhet kan omsette settepoteter som er produsert og pakket i Norge av en registrert settepotetforretning.