Produsenter, importører og distributører

Virksomheter som skal importere, produsere eller selge plantevernmidler skal registreres hos Mattilsynet.

Publisert

En slik registrering er ikke nødvendig for virksomheter som bare selger "klar til bruk"-preparater, til bruk i hobbyhager, på stueplanter med mer.

Virksomheter må følge regler om blant annet informasjonsplikt, internkontroll, returplikt og rapportering.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 5, 6 og 13