Bruk av plantevern­midler

Det er viktig at plantevernmidler brukes på riktig måte, slik at vi reduserer helse- og
miljørisikoen. All bruk av plantevernmidler skal skje i samsvar med etiketten.

Publisert

Etiketten er den viktigste kilden til informasjon om mulige helse- og miljøskader, bruksbetingelser og forsiktighetsregler. Dersom man følger etiketten, er det liten risiko for skader på helse og miljø. For plantevernmidler som inneholder farlige stoffer lages det også sikkerhetsdatablader, som fås der du kjøper plantevernmiddelet. I tillegg er det viktig å huske på at du alltid skal vurdere om det er mulig å bruke alternative metoder (se mer under kapittel 7 «Integrert plantevern»), og at det i mange tilfeller ikke er lovlig å bruke plantevernmidler.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Forordning (EF) nr. 1107/2009, artikkel 55

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 11 og 12