Bruk og godkjenning

Regelverket på plantevernmidler tilrettelegger slik at man har lov til å bruke eddik som et basisstoff til plantevern både i yrkessammenheng og til privat bruk.

Publisert

For at et stoff skal bli godkjent som basisstoff må helse- og miljøfaren være lav, og stoffet må ikke ha hormonforstyrrende, nevrotoksiske eller immunotoksiske egenskaper. Se oversikt over godkjente basisstoffer og deres bruksområder i tabellen nedenfor.

Basisstoffer kan benyttes som plantevernmiddel enten direkte, eller i et produkt som består av stoffet og ett enkelt fortynningsmiddel. Det er ikke tillatt å markedsføre basisstoffer som plantevernmidler, men bruksområdet kan nevnes kort under bruksområder på etiketten til det formålet stoffet vanligvis omsettes til.

Et eksempel på basisstoffer er eddik (< 10 % eddiksyre i vann), som du finner i dagligvarebutikker først og fremst til bruk i matlaging. Men eddik kan også være nyttig til bruk som sopp- og bakteriedrepende middel. 

Kriterier for godkjenning av basisstoffer

  • Et basisstoff er allerede evaluert i henhold til andre fellesskapsregelverk (mat, kosmetikk og andre råvarer).
  • Et basisstoff gir ikke en uakseptabel, umiddelbar eller forsinket skadelig effekt på miljøet eller menneskers og dyrs helse.

Godkjenningsprosedyren

Basisstoffer vurderes på fellesnivå i EU under regelverket på plantevernmidler (artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009). Godkjenningen av et basisstoff blir gitt av EU-kommisjonen (SCPAFF) etter en vitenskapelig vurdering utført av EFSA i samarbeid med medlemsland i EU/EØS. Det tar vanligvis rundt et år før søknad om godkjenning for et basisstoff er ferdigbehandlet.

En autorisasjon av et basisstoff har ingen utløpsdato, men kan når som helst bli trukket tilbake dersom det er indikasjoner på at kriteriene for godkjenning ikke lenger er oppfylt. Dokumentasjonspakken som ligger til grunn for søknad om godkjenning av et basisstoff har ingen databeskyttelse.

Hvordan søke om godkjenning av et basisstoff?

En søknad om godkjenning av et basisstoff kan sendes av alle som måtte ha interesse for det, også et EU/EØS-medlemsland. Søknaden skal skrives i henhold til veiledningsdokumentet for basisstoffer (PDF, food.ec.europa.eu) (engelsk).

Økologisk landbruk

I økologisk landbruk er det tillatt å bruke basisstoffer med følgende begrensninger: Basisstoffer som er omfattet av definisjonen av næringsmidler, og som er av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse.