Til arrangører av tilleggskurs for gnagermidler

For å kjøpe og bruke gnagermidler på eid eller leid landbrukseiendom, kreves det blant annet gjennomført tilleggskurs om gangermidler. Her finner undervisere på tilleggskurset praktisk informasjon om kursgjennomføringen og kursmateriell.

Publisert

Godkjente undervisere

Deltakere på «Kurs for undervisere på tilleggskurs om gnagermidler» er godkjent som undervisere på tilleggskurs om gnagermidler. Statsforvalteren i hvert fylke har oversikt over alle godkjente undervisere. Siste kurs ble gjennomført 19.mars 2024, og neste kurs arrangeres ved behov.

Huskeliste til kursgjennomføringen

 • Teorikurs på 5-6 timer (fysisk oppmøte eller som webinar)
 • Eksamen på 1 time (fysisk oppmøte, ingen hjelpemidler tillatt)
 • Maksimum 30 deltagere på kurs
 • Informere kursdeltagerne om at de selv må kontakte kommunens landbrukskontor for å bestille tilleggsbeviset.

Kursinnhold

Kursene som holdes skal ha opplæring i temaer spesifisert i Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften

 • Sammenhengen mellom plantevernmiddelregelverket og tilleggsbevis gnagermidler
 • Skadedyrforskriften og annet relevant regelverk (inkl. dyrevelferd)
 • Gnagerbiologi
 • Integrert skadedyrkontroll
 • Mekaniske feller, inkl. våndbekjempelse
 • Rodenticider, toksikologi og åtestasjoner
 • Miljøvennlig bekjempelse

Kursmateriell

Kursboka «Gnagerbekjempelse på landbrukseiendom» av Arnulf Soleng (2024) dekker pensum som er nødvendig for å bestå eksamen, og distribueres til kursdeltakere.

Presentasjonene som ble gitt på «kurs for undervisere på tilleggskurs om gnagermidler» kan brukes som utgangspunkt i egen undervisning.

0 Gnagermidler og sammenhengen med plantevernmiddelregelverket (PPTX)

1 Skadedyrforskriften, lover og dyrevelferd (PPTX)

2 Gnagerbiologi (PPTX)

3 Forebygging (PPTX)

4 Integrert skadedyrkontroll (PPTX)

5 Mekaniske feller inkl våndbekjempelse (PPTX)

6 Rodenticider og åtestasjoner (PPTX)

7 Miljøvennlig bekjempelse oppsummering (PPTX)

Kursbok Gnagerbekjempelse på landbrukseiendom (PDF)

Eksamen

Eksamen er en skriftlig prøve på 1 time. Det skal være fysisk oppmøte og ingen hjelpemidler er tillatt. Oppgavene består av flere deloppgaver som besvares avkrysning.

Eksamen gjennomføres etter avtale med Statsforvalteren/landbruksavdelingen i kommunen. Statsforvalteren har tilgang til oppdaterte eksamenssett, og utdeles etter avtale.

Det gis tilbud om utvidet eksamenstid eller muntlig eksamen for personer med spesielle behov. Muntlig eksamen kan avholdes etter avtale, for eksempel med kommunens landbruksavdeling.

Etter kurs og eksamen

Etter eksamen er bestått må hver enkelt kursdeltaker kontakte kommunens landbrukskontor. De vurderer om vilkårene er oppfylt og bestiller tilleggsbeviset.

Kontaktinformasjon

Mattilsynet er behjelpelige med spørsmål rundt autorisasjonsordningen. Vi er flere som jobber med dette, og alle henvendelser bør derfor sendes til autorisasjonskurs@mattilsynet.no.

For faglige spørsmål kan Arnulf Soleng kontaktes på arnulf.soleng@fhi.no

Gnagerkurs presentasjoner og kursbok - oppdatert 20.03.24