Xylella fastidiosa

Bakterien Xylella fastidiosa kan angripe og forårsake visning i mange planteslag

Status

Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i Norge, men er de siste årene påvist i flere andre europeiske land.

Om planteskadegjøreren

Bakterien Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. steinfrukt (prunus ) og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter.

Selv om de klimatiske forhold i Norge ikke er optimale, anses likevel risikoen forbundet med Xylella fastidiosa som høy.

Status regelverk

Xylella fastidiosa er så langt ikke regulert i det norske plantehelseregelverket. men på bakgrunn av foreløpige risikovurderinger anser Mattilsynet den som en potensiell karanteneskadegjører for Norge.

I EU er bakterien regulert som en karanteneskadegjører, og omfattende overvåkings- og bekjempingstiltak pågår.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Lenker til andre