Tomatbronsetoppvirus og impatiens-nekroseflekkvirus

Tomatbronsetoppvirus (TSWV) og impatiens-nekroseflekkvirus (INSV) tilhører tospovirus-slekta og kan gjøre stor skade i en rekke økonomisk viktige veksthuskulturer av blomster og grønnsaker.

Status

Tomatbronsetoppvirus og impatiens-nekroseflekkvirus er regulerte i norsk regelverk og står oppført i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse. 

Tospovirus anses ikke for å være etablert i Norge, men det har vært flere utbrudd i norsk veksthusproduksjon av prydplanter. Angrepene er utryddet. 

Om planteskadegjøreren

I Norge velger vi ofte å se Tomatbronsetoppvirus (TSWV) og impatiens-nekroseflekkvirus (INSV) i sammenheng, da de har overlappende vertplantekrets, lik spredningsmåte og bekjempelsesstrategi. 

Tospovirus regnes som en av de mest skadelige plantevirus i verden og er i Norge skadegjørere i veksthuskulturer. De regnes ikke å kunne overvintre på friland her i landet. 

Tomatbronsetoppvirus har blitt påvist noen få ganger i tomat dyrket i mindre veksthus i Norge, hvor tomat er dyrket i kombinasjon med blomsterkulturer. 

Impatiens-nekroseflekkvirus har sitt navn knyttet til stor skade i flittiglise (Impatiens).

Virusene kan komme inn ved infisert plantemateriale. Det er derfor viktig at blomster og stiklinger blir kontrollert nøye.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Informasjonsmateriell

Lenker til andre