Rød marg

Angrep av rød marg (Phytophthora fragariae var. Fragariae) kan føre til store avlingstap, særlig i fuktige områder og der det dyrkes jordbær på tung jord.

Status

Rød marg er en regulert skadegjører og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær.

Rød marg er spredt i mange jordbærdistrikt i Norge, blant annet i Vestfold, Møre og Romsdal, Agder, Hedmark, Hordaland og Rogaland.

Om planteskadegjøreren

Rød marg spres med infiserte jordbærplanter, redskaper, jord og vann. Planteskadegjøreren danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan leve i jord uten vertplanter i mer enn 15 år.   

Status regelverk

I forskrift om plantehelse er rød marg listet i vedlegg 2 og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær. Den er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4B, pkt. 2.

Symptomer

Bekjempelse

Mer informasjon

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Skjema, erklæringer og maler

Lenker til andre