Ramorum-greinvisning

Ramorum-greinvisning er en plantesykdom forårsaket av Phytophthora ramorum, en sopplignende organisme.

Status

Phytophthora ramorum er regulert i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum. Det er forbudt å introdusere og spre skadegjøreren. Forskriften setter særskilte krav til import og innenlands produksjon av spesifiserte vertplanter.

Om planteskadegjøreren

Første påvisning i Norge var i en planteskole på Vestlandet i 2002. Siden er sykdommen påvist mange steder i landet, både på planter under omsetning, men også på etablerte planter i parker og grøntanlegg. De fleste funn er gjort på rododendron, men den er også påvist på flere andre planteslag.

Globalt er skadegjøreren er funnet i et vidt spekter av busker og trær, og den blir stadig rapportert på flere planteslag, både i USA, Europa og Asia.

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Lenker til andre