Potetcystenematode (PCN)

Potetcystenematoder (PCN) er mikroskopiske rundormer som lever i jorda og angriper røttene til potet, tomat og andre arter i søtvierfamilien. Nematodene danner cyster som gjør at PCN kan overleve flere tiår i jorda. 

Status

PCN er en regulert skadegjører som er forbudt å spre.

Skadegjøreren er påvist på mange eiendommer i Norge, men i varierende grad i ulike deler av landet.

PCN-register

Om planteskadegjøreren

Det finnes to arter i Norge; gul PCN (Globodera rostochiensis) og hvit PCN (Globodera pallida). PCN kan medføre betydelig avlingstap i potet.

Smittestoffet er egg som befinner seg inne i cystene. Hver cyste kan inneholde flere hundre egg.

Smitte kan spres med poteter og jord. Å bruke settepoteter som ikke er sertifiserte, innebærer risiko for å spre PCN. PCN kan også spres med f.eks. ferdigplen og ved flytting av jord i forbindelse med anleggsarbeid. Maskiner og utstyr med jord på og planter som har vokst med røttene sine i jord med PCN, kan også spre smitte. Det samme gjelder overflatevann etter flom.

Status regelverk

I forskrift om plantehelse er PCN listet i vedlegg 1 om planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge. For å unngå introduksjon og spredning av PCN, er det krav i vedlegg 4A om import av visse planter og andre smittebærende emner og 4B om innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smittebærende emner.

Symptomer

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Lenker til andre