Pærebrann

Pærebrann er en alvorlig sykdom på eple, pære og en del prydbusker i rosefamilien. Sykdommen skyldes bakterien Erwinia amylovora. 

Om planteskadegjøreren

I Norge er sykdommen først og fremst funnet i bulkemispel, samt en del andre mispelarter (Cotoneaster) som brukes som prydplanter. I 2020 ble pærebrann funnet for første gang i kommersiell fruktproduksjon. Funnet ble gjort i nyplanta epletrær. Ellers er det så langt gjort få funn av sykdommen på eple og pære i Norge.

Sykdommen har sin opprinnelse i USA og kom til Europa på midten av forrige århundre. I dag er den påvist i de fleste land i Europa. 

Det er forbudt å importere vertplanter av pærebrann fra land der sykdommen forekommer. Produksjonstrær av eple og pære og grunnstammer for disse er unntatt fra forbudet. For denne importen er det særskilte krav.

 

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Nyheter

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Skjema, erklæringer og maler

Lenker til andre