Heksekost i eple

Heksekost i eple (Candidatus phytoplasma mali) forårsakes av en veggløs bakterie og kan gjøre stor skade i epleproduksjon.

Status

Heksekost i eple er en regulert skadegjører og forekommer nå i mange fruktdistrikt i Norge. Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1996, men har trolig vært her siden begynnelsen av 70-tallet. 

Om planteskadegjøreren

Heksekost i eple blir regnet blant de viktigste sykdommene i europeisk epleproduksjon, og det finnes ingen plantevernmidler som kan brukes for å bekjempe heksekost. Den viktigste økonomiske skaden er redusert avling i form av få, små og smakløse epler.

Status regelverk

Heksekost i eple er listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4B pkt. 3.1.

Symptomer

Spredning

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Lenker til andre