Furuvednematode

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) er en svært alvorlig skadegjører på furu og andre bartrær

Status

Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) er en skadegjører som kan angripe og forårsake store ødeleggelser i furuskog. Nematoden er ikke påvist i Norge. 

Om planteskadegjøreren

Furuvednematode kan gi stor skade, særlig på furuskog. Vanntransporten i trærne forstyrres. I varmt klima kan voksne furutrær dø i løpet av 1–2 måneder etter infeksjon. På kort sikt forventes arten å føre til mindre direkte skade på skog i Norge, men det er usikkert hvordan den vil påvirke furu når gjennomsnittstemperaturen stiger. Tiltak for å kontrollere et eventuelt utbrudd vil være svært omfattende og kostnadskrevende.

Furuvednematoden har sin opprinnelse i Nord-Amerika. Den ble senere spredt til Asia. I Europa er nematoden funnet i Portugal og noen områder av Spania.

Strenge importrestriksjoner

Det er strenge restriksjoner i plantehelseforskriften på import av plantemateriale, tømmer, trevirke, bark og andre varer som kan føre med seg smitte fra land hvor furuvednematoden forekommer. 
 
Virksomheter som importerer slike varer, har selv et ansvar for å følge regelverket. 

 

Symptomer

Spredning

Vertplanter

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere

Rapporter

Risikovurderinger

Informasjonsmateriell

Lenker til andre