Blodlus

Blodlus (Eriosoma lanigerum) kan føre til store avlingstap i produksjon av eple.

Status 

Blodlus er en regulert skadegjører. Blodlus er påvist i flere fruktområder i Norge. 

Om planteskadegjøreren

Blodlus kan gjøre skade på både røtter, stamme, greiner og skudd. I Europa lever og overvintrer blodlusa først og fremst på eple (Malus spp). I tillegg kan Pyrus, Cotoneaster og Cydonia med flere bli angrepet av blodlus. 

Etter forskrift om plantehelse, § 4b og vedlegg 2, er blodlus forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av eple, pære, kvede med flere. 

Symptomer

Spredning

Bekjempelse

Mer informasjon

Regelverk

Veiledere