Omregningskalkulator for mineralgjødsel

Gi deklarasjonen av fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel på riktig form for ditt marked ved å regne om mellom elementform og oksidform.

Publisert

I Norge skal all mineralgjødsel deklarere fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og svovel (S) på elementform. I andre deler av Europa er det vanlig å oppgi næringsstoffene på oksidform (f.eks. fosfor som P2O5). På EF-gjødsel kan varedeklarasjonen derfor inneholde begge måtene å oppgi næringsinnhold på.

Omregning mellom elementform og oksidform gjøres via en enkel omregningsfaktor. Denne er oppgitt i tabellen under. Under følger en beskrivelse av hvordan man kan regne om næringsinnhold fra den ene til den andre formen.

Du kan også legge tallene dine inn i omregningskalkulator for mineralgjødsel (ods)

NæringsstoffBetegnelse på elementformBetegnelse på oksidformOmregningsfaktor
SvovelSSO30,400
FosforPP2O50,436
MagnesiumMgMgO0,603
KaliumKK2O0,830
KalsiumCaCaO0,715

Slik gjør du omregningen selv

Du har næringsstoffinnhold på oksidform og vil regne om til elementform

Elementform (%) = oksidform (%) * Faktor

Eksempel:
Et produkt inneholder 4,0 % P2O5. Regn ut fosforinnhold på elementform slik:
4,0 * 0,436 = 1,7
Produktets innhold av fosfor oppgitt på elementform er 1,7 % P.

Du har næringsstoffinnhold på elementform og vil regne om til oksidform

Oksidform (%) = elementform (%) / Faktor

Eksempel:
Et produkt inneholder 10,5 % K. Regn ut kaliuminnholdet på oksidform:
10,5 / 0,830 = 12,7
Produktets innhold av kalium oppgitt på oksidform er 12,7 % K2O.