Jernholdige gjødselvarer til plen, sportsanlegg og andre grøntareal

Gjødselvarer som inneholder jern(II)sulfat kan bli godkjenningspliktige som plantevernmidler. Se hvilke årlige doseringer av jern(II)sulfat som krever at du dokumenterer produktets virkningsmåte.  

Publisert

Flere produkter som inneholder jernsulfat, markedsføres som gjødselvarer eller produkter som gir sterkere grønnfarge på plenen.

Jern(II)sulfat er definert som aktivt stoff i plantevernmiddelregelverket. Dette betyr at gjødselvarer som inneholder jern(II)sulfat kan bli godkjenningspliktige som plantevernmidler. 

Mattilsynet har bedt NIBIO om en vurdering av hva de anser som en normal årlig dosering av jern(II)sulfat til gress til ulike formål (hage/park/golf). Fra og med 2024 vil Mattilsynet benytte disse vurderingene av dosering som grunnlag hvis vi kommer på kontroll.

NIBIOs uttalelse kort oppsummert

Tilførsel av næringsstoffer for vanlig vekst og grønnfarge

NIBIO mener at for vanlig vekst og grønnfarge vil normal årlig dosering ligge på ca. 7-14 g jern(II)sulfat/100 m2 for å dekke næringsbehov og 20-40 g jernsulfat/100 m2 for å gi en sterkere grønnfarge. Dette betyr at dersom formålet med å selge produkter som inneholder jern(II)sulfat er å tilføre næringsstoffer eller gi sterkere grønnfarge, bør bruksanvisningen ikke tilsi en årlig dosering som er vesentlig høyere enn 40 g jernsulfat/100m2.

Bekjempelse av mose

Tilbakemelding fra NIBIO viser at årlig dosering for å bekjempe mose ligger mellom 280- 390 g jern(II)sulfat/100 m2. NIBIOs uttalelse er basert på godkjente plantevernmidler som inneholder jern(II)sulfat. Dersom en gjødselvare tilfører disse mengdene jern(II)sulfat når produktet brukes i samsvar med bruksanbefalingene, må produktet godkjennes som et plantevernmiddel.

Hvis en gjødselvare som ikke er godkjent som plantevernmiddel tilfører over 100 g jern(II)sulfat/100 m2 ved anbefalt dosering, må virksomheten som omsetter produktet kunne dokumentere at produktet ikke har effekt som plantevernmiddel. Markedsføring av gjødsel som beskriver at produktet bedrer plengressets vekst og konkurranseevne er tillatt, men slike påstander må samsvare med produktets innhold. Bare godkjente plantevernmidler kan markedsføres til bekjempelse av mose.