Bruk av fiskeslam i gjødselvarer

Det er en økende interesse for bruk av fiskeslam som råvare i gjødselvarer. Her får dere en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for slik produksjon. 

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Produktet skal registreres hos Mattilsynet
  2. Gjødselvarene skal overholde grenseverdiene for tungmetall
  3. Produktet skal ikke medføre fare for smitte av fiskesykdommer
  4. Produktet må være stabilisert
  5. Aktsomhetsplikt for miljøgifter
  6. Gjødselvarer skal ha varedeklarasjon
  7. Dere må gjøre en agronomisk vurdering
  8. Lokal bruk av ubehandlet fiskeslam
  9. Forslag til ny gjødselvareforskrift
  10. Eksport til EØS-land av gjødselvarer med fiskeslam

Fiskeslam er næringsrikt, og kan derfor være en interessant råvare å utnytte på denne måten, enten alene eller i kombinasjon med andre råvarer. Gjødselvare­regelverket stiller en rekke krav til kvaliteten på gjødselvarer og råvarer som brukes i produksjon. Det er viktig at virksomheter som produserer gjødselvarer av fiskeslam har god kjennskap til de aktuelle regelverkene. 

Se veilederen til forskrift om organisk gjødsel (PDF)

NIBIO har også en egen temaside om fiskeslam i gjødselvarer (nibio.no)