Bruk av betongslam i jordbruket

Alle som planlegger å levere betongslam som jordforbedring eller kalk i jordbruk, må registrere eget produkt i Mattilsynets skjematjeneste og dokumentere produktet med hensyn på agronomisk effekt, egenskaper og risiko.

Publisert

Kravene til betongslam som skal brukes i jordbruket, står i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  Se veileder til forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

Dersom betongslam skal omsettes som et kalkingsmiddel må produktet også overholde kvalitetskravene i vedlegg 8 i forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler: 

Vedlegg 8. Varetype, krav til nøytraliserende verdi og magnesium i produkt som levert og til findelingsgrad (lovdata.no)
 

Varedeklarasjon settes opp i samsvar med denne forskriften, men skal også inkludere kvalitetsklasse og tilhørende bruksbegrensninger. Kvalitetsklasse bestemmes av produktets tungmetallinnhold.

Gjødselvareforskriften gjelder bare for produkter som skal brukes i dyrkingsmedier eller som skal blandes inn i matjordlaget. Alle som planlegger å bruke betongslam på en annen måte, må avklare om disponeringen krever tillatelse etter forurensningsloven. Kontakt da Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Det er ikke tillatt å bruke betongslam til utfylling i terreng eller på annen måte under matjordlag med henvisning til at slammet er registrert som gjødselvare.

Gjødselvareforskriften er under revisjon. I forslag til ny forskrift vil betongslam måtte godkjennes som en ny råvare før det kan tas i bruk som gjødselvare eller som ingrediens i gjødselvarer.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel

Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler