Produksjon av sertifiserte såvarer

Såvarer avlet under offentlig kontroll. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva innebærer det at såvaren er sertifisert?
  2. Laboratorieanalyse av såvarepartier
  3. Gebyrer og avgifter
  4. Godkjenning av produksjonsanlegg for store grasfrøpartier (inntil 25 tonn)
  5. Prøvetaking av såvarer