Registrering av såvarevirksomhet

Alle virksomheter som vil importere, produsere eller pakke om såvarer for omsetning, skal på forhånd registrere seg hos Mattilsynet.

Publisert

Følgende virksomheter skal registrere seg hos Mattilsynet før oppstart:

 • Såvareforretninger
 • Genbanker og lignende
 • Virksomheter som leverer såvarer i et lukket system. (Et lukket system er en virksomhet som leverer såvarer til produksjon av visse landbruksråvarer til industriell bruk, eller oppformering av såvare til samme formål, der produksjonen skjer som en tjenesteytelse og dyrkeren ikke får eiendomsrett verken til såvaren eller det høstede produktet)
 • Virksomheter som driver leierensing av såvarer
 • Gårder for avl av klasse prebasis.

Hva er en såvareforretning?

Det finnes mange ulike former for små og store såvareforretninger. Noen driver bare med netthandel, andre har fysiske butikker eller begge deler.

En såvareforretning er en virksomhet som driver med en eller flere av følgende aktiviteter:

 • produserer og omsetter frø
 • importerer og omsetter frø
 • pakker om og omsetter frø

Omsetning omfatter også når du gir bort

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om en aktivitet medfører registreringsplikt eller ikke. Dette skyldes kanskje at vi forbinder ordet omsetning med kjøp og salg. Det å omsette frø må ikke bety at den som mottar frøene betaler. Omsetning omfatter også det å gi bort noe uten å ta betalt for det.

Eksempler på aktiviteter som medfører registreringsplikt:

 • Høsting eller oppformering av frø for å gi bort eller selge til andre via internett eller sosiale medier. Dette gjelder også om du bare selger frø som du har høstet i din egen hage.
 • Høsting eller oppformering av frø for å selge på Bondens marked, på hagedager og lignende når dette skjer jevnlig og er en aktivitet av et visst omfang. Dette gjelder også om du bare selger frø som du har høstet i din egen hage.
 • Import av frø for å gi bort eller selge til andre via internett eller sosiale medier.

Registreringen skal gjøres på et eget skjema som sendes til Mattilsynet. Lenke til å laste ned skjemaet, finner du under.

Kontaktperson med faglig kompetanse

Virksomheten skal ha en kontaktperson med fysisk kontorsted i Norge som skal fungere som kontaktpunkt for Mattilsynet. Kontaktpersonen skal være ansatt i virksomheten eller innehaver av enkeltpersonsforetaket, og skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse.

Endringer i registrerte opplysninger, inkludert opplysninger om opphør av virksomheten, skal registreres senest fire uker etter at endringene har funnet sted.

Ved registrering forplikter virksomhetene ved kontaktpersonen, seg til å overholde kravene i såvareforskriften.

Når trengs det ikke registrering?

Kravet til registrering gjelder ikke for forretninger (detaljister) som utelukkende kjøper og omsetter videre såvarer som er ferdig pakket i Norge, eller som er innført ferdig pakket av en registrert såvareforretning.

Slik gjør du

Regelverk

Forskrift om såvarer