Gode grunner til å jobbe i Mattilsynet

Visjonen vår er «Sammen trygger vi framtiden for mennesker, dyr og natur». Vil du være med og bidra til at vi lykkes?

Faglig oppdatert
Bilde av en dame som står ved en merd på et oppdrettsanlegg
Mattilsynet skal ivareta dyrevelferdslovens bestemmelser, og loven omfatter dyr både over og under vann.


I Mattilsynet er vi flere enn 1 250 faglige dyktige og engasjerte kolleger over hele landet. Vi har stor kompetanse på mange områder, som for eksempel veterinærfaget, fiskehelse, næringsmiddel, plantehelse, jus og forvaltning. Vil du være med på laget? 

Her er fire gode grunner til å få seg jobb i Mattilsynet 

  1. Du vil jobbe med noe som angår oss alle, og du kan bidra til å gjøre en forskjell.
  2. Du vil jobbe i en kunnskapsorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
  3. Du vil få faglige utfordringer i et arbeidsmiljø med sterkt engasjement, stor arbeidsglede og god kollegastøtte. 
  4. Du vil inngå i et fagfellesskap med stor variasjon i utdannelse og kompetanse. 

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet

Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det.