Hvilke smittestoffer og matvarer kan du ha blitt syk av? – Inkubasjonstid og symptomer

Her får du hjelp hvis du har blitt syk av mat, og er usikker på hvilke matvarer som kan være årsaken. Artikkelen vil også hjelpe deg å gi mest mulig presis informasjon dersom du skal sende bekymringsmelding til Mattilsynet. 

Publisert

Meld fra dersom du mistenker at du er blitt syk av mat

Sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter i maten kan gi

 • oppkast
 • kvalme
 • magesmerter
 • diaré

Ofte mistenker vi det siste vi spiste som årsak til sykdommen. Det er ikke alltid riktig. Ulike smittestoffer gir forskjellige sykdomsforløp, og det kan ta noen timer, opptil dager og uker fra du spiste matvaren, til du får symptomer. Dette kalles sykdommens inkubasjonstid.

Dersom flere blir syke etter å ha spist samme mat, er sjansene store for at maten kan være årsaken.

Vær oppmerksom på at slike sykdommer ikke bare smitter gjennom mat og vann, men også ved kontakt med smittebærende dyr og mennesker. Det er derfor ikke alltid mat eller vann som er årsaken dersom du blir syk.

Bakterier

Noen bakterier produserer giftstoffer i maten. Disse kan gi akutt sykdom kort tid etter at maten er spist (som regel innen 1–8 timer), og dette kaller man gjerne matforgiftning. I slike tilfeller er det vanlig at flere som har spist den samme maten, blir syke omtrent samtidig.

Andre bakterier forårsaker infeksjon i kroppen ved at levende bakterier kommer inn i tarmen. Slike infeksjoner kan være av ulik alvorlighetsgrad, og det kan ta fra noen timer til flere uker fra du spiste maten til du blir syk.

Virus

I motsetning til bakterier, kan virus ikke formere seg i matvarer, men det skal kun noen få viruspartikler til for å bli syk. Et eksempel er norovirus som smitter lett fra syke personer til matvarer, og det går gjerne kort tid (vanligvis 12–48 timer) fra du blir smittet til du blir syk. Sykdomsperioden er som regel kortvarig (1–3 dager). Når det gjelder hepatitt A-virus, tar det flere uker før du blir syk etter at du har spist et forurenset produkt.

Parasitter

En rekke parasitter kan smitte til mennesker via forurenset drikkevann og matvarer som rått kjøtt, rå fisk, frukt, bær og grønnsaker. Inkubasjonstid og symptomer varierer, og sykdomsforløpet er ofte langvarig. De fleste som får påvist parasittsykdommer i Norge, har gjerne blitt smittet i utlandet.

I tabellen kan du lese om de vanligste årsakene til matbåren sykdom, typiske matvarer, inkubasjonstid og vanlige symptomer og varighet. Symptomene er angitt i tabellen i den rekkefølge de ofte opptrer.

Bakterier som produserer giftstoffer i maten

SmittestoffTypiske matvarerInkubasjonstidSymptomerVarighet
Staphylococcus aureusProdukter av upasteurisert melk. Varmebehandlede kjøtt og fiskeprodukter, ferdige middagsretter1–8 timerKvalme, magesmerter, oppkast (diaré, feber)8–24 timer
Bacillus cereus (oppkast-typen)Produkter som har vært oppbevart lenge ved >10-12 °C etter koking. Pasta, ris, middagsretter, sauser, mel- og melkeholdige produkter1–6 timerKvalme, oppkast6–26 timer
Clostridium botulinumHjemmelagede fiskeprodukter som rakfisk og hjemmehermetiserte frukt- og grønnsaksprodukter. Sporer i honning (spedbarn)12–72 timerNevrologiske

Dager–måneder

Bakterier som gir sykdom ved at levende bakterier kommer inn i tarmen

SmittestoffTypiske matvarerInkubasjonstidSymptomerVarighet
Bacillus cereus (diaré­typen)Produkter som har vært oppbevart lenge ved >10-12 °C etter koking. Pasta, ris, middagsretter, sauser, mel- og melkeholdige produkter6–24 timerMagesmerter, diaré12–24 timer
Clostridium perfringensVarmebehandlede retter med kjøtt og fjørfe. Gryteretter og supper6–24 timerMagesmerter, diaré, kvalme (feber)16–24 timer
Escherichia coli EHEC/STECKjøtt og kjøttprodukter fra storfe og småfe, grønnsaker, produkter av upasteurisert melk og forurenset drikkevann3–8 dagerDiaré, magesmerter, blodig diaré, (nyre­svikt)Dager- uker
Campylobacter jejuni/coliFjørfekjøtt, upasteurisert melk og forurenset drikkevann1–10 dagerFeber, magesmerter, diaré, blodig diaré2–10 dager
SalmonellaKjøtt, fjørfe, egg, melkepulver, grønnsaker, nøtter, frø, krydder (mest vanlig i produkter fra utlandet)1–7 dagerDiaré, magesmerter, feber (oppkast, hodepine)2–7 dager
Shigella spp.Grønnsaker fra utlandet. Spiseklar mat som er håndtert av person smittet med Shigella1–7 dagerMagesmerter, feber, diaré, blodig diaré (hodepine, kvalme, oppkast)4–7 dager
Yersinia enterocoliticaSvinekjøtt og svinekjøttprodukter, ubehandlet vann, grønnsaker3–7 dagerFeber, diaré, magesmerter (oppkast, hodepine)7–21 dager
Listeria monocytogenesVarmebehandlet kjøttpålegg, rå /røkt / gravet fisk, rakfisk, produkter av upasteurisert melk, myke oster, melon, spirerDager–ukerSystemiske (påvirker hele kroppen)Uker

Virus

SmittestoffTypiske matvarerInkubasjonstidSymptomerVarighet
NorovirusSpiseklar mat som er er håndtert av person smittet med norovirus. (f.eks brød, pålegg, kaker, frukt etc.) Forurenset drikkevann, rå skjell, fryste bær, grønnsaker6–48 timerKvalme, oppkast, diaré (magesmerter, feber, hodepine)1–3 dager
Hepatitt A-virusRå skjell, fryste bær, grønnsaker, dadler, soltørket tomat (mest vanlig i produkter fra utlandet). Spiseklar mat som er håndtert av person smittet med hepatitt A15–50 dagerFeber, kvalme, gulfarging av hud og/eller slimhinnerUker

Parasitter

SmittestoffTypiske matvarerInkubasjonstidSymptomerVarighet
Giardia spp.Forurenset drikkevann, grønnsaker, frukt og bær3–25 dagerDiaré, magesmerterLangvarig
Cryptosporidium spp.Forurenset drikkevann, grønnsaker, frukt og bær1–12 dagerDiaré, magesmerter (feber, oppkast, kvalme)Langvarig

NB! Symptomene på næringsmiddelbårne sykdommer er sjelden så spesifikke at man på grunnlag av tabellen kan avgjøre hvilket smittestoff som er årsaken. I de fleste tilfeller vil sikker diagnose kreve at det tas avføringsprøve som sendes til analyse. 

Kontakt lege 

Kontakt lege hvis du opplever noen av disse symptomene:

 • Hyppige oppkast og vanskelighet for å holde på væske 

 • Blod i avføring eller oppkast 

 • Diaré som varer mer enn tre dager 

 • Sterke smerter og alvorlige magekramper 

 • Kroppstemperatur over 38 C, målt i munnen 

 • Symptomer på dehydrering – ekstrem tørst, tørr munn, lite urin, sterk slapphet og svimmelhet 

 • Neurologiske symptomer, for eksempel tåkete syn, muskelslapphet og stråling i armer.

Varsle Mattilsynet 

Du skal varsle Mattilsynet hvis du mistenker at du er blitt syk av mat.