Tilsatte stoffer i mat

Tilsetningsstoffer, aromaer, enzymer, vitaminer og mineraler er eksempler på stoffer som kan benyttes innenfor næringsmiddelproduksjon. 

Mer informasjon

Rapporter

Regelverk

Risikovurderinger

Skjema og maler

Tilbaketrekking av matvarer

Veiledere