Nye marine artar

Døme på nye marine artar er tang og tare til bruk til mat, fôr, gjødsel og kosmetikk, sjøpølse til bruk som mat, og sekkdyr (også kalla sjøpung og tunikatar) til bruk i fôr.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Registrering av virksomhet
  2. Nokre produkt kan i utgangspunktet vere forbodne å omsetje
  3. Eksport til marknader utanfor EU/EØS
  4. Tang og tare

Mattilsynets ansvarsområde innanfor nye marine artar/produkt:

  • Næringsmiddel
  • Fôrvarer
  • Gjødsel
  • Plantevernmiddel
  • Kosmetikk
  • Primærproduksjon (oppdrett, villhausting) av produkt som skal brukast til områda som er nemnde over